Každý klient, ktorý sa rozhodol pre spoluprácu s nami, má zaručenú diskrétnosť a profesionálny prístup.

Je v našom záujme, dbať na individuálne požiadavky každého klienta a pristupovať k jeho rozvoju s prihliadnutím na pozíciu a schopnosti. Uvedomujeme si, že každá pracovná pozícia vyžaduje určitý súbor schopností a našou úlohou je trénovať kandidáta práve v nich. Kandidát dostane dostatočný priestor na sebaprezentáciu a podľa toho sa určuje jeho ďalší rozvoj.

 V rámci prípravy na pohovor posudzujeme:

  • životopis
  • osobnostný opis
  • opis pracovnej minulosti a vzdelania
  • cudzojazyčnú prípravu (ak je vyžadovaná)
  • analýzu budúceho zamestnávateľa

Podľa analýzy Vášho profilu a vašej hľadanej pozície dokážeme definovať individuálny rozvojový plán, ktorého rozsah  konzultujeme s klientom. Vzhľadom na široký rozsah pracovných zameraní, je dôležité zamerať sa na tie body, ktoré budete potrebovať na vami vybranej pracovnej pozícii.

Preferujeme LEAN  prístup – dodávame klientovi len tie služby, ktoré potrebuje k danej pozícii a využije ich.  Pre tréning a vzdelávanie využívame vysoko efektívne prístupy, šetríme tak čas a energiu klienta. Na dosiahnutie vysokej efektivity využívame moderné nástroje, ktoré dokážete využívať nielen v príprave na pohovor, ale aj v bežnom živote.

Podporujeme každého človeka, ktorý má záujem zlepšiť svoje schopnosti v príprave na pohovor a vykročiť v ceste za lepším zamestnaním a svojím snom.