V dnešnom blogu sa pozrieme bližšie na to, ako môže vyzerať online test cudzieho jazyka. Poznatky sú z reálneho testu pre anglický jazyk, úroveň C1.

Pre test bolo nutné mať webkameru a mikrofón. Kamera v určitých intervaloch kontrolovala, či ste to vy, kto vyplňuje test. Mikrofón bol potrebný pre niektoré hovorené úlohy. Test bol časovo obmedzený, ale pri dobrej reakčnej rýchlosti tam určitý priestor pre googlovanie bol.

Test bol rozdelený na nasledovné časti:

  1. Gramatika
  2. Pochopenie významu viet a fráz
  3. Počúvanie
  4. Hovorenie
  5. Pochopenie emailovej komunikácie
  6. Esej
  1. Gramatika

Tu je to jasné ako facka. Bolo potrebné nájsť správne gramatické vyjadrenie, určite to poznáte zo školy. Použitie rôznych časov pri kombinácii s činnostami a dianím napr. ,,Práve si prišiel, keď som si čítal knihu“ a pod.

2. Pochopenie významu viet a fráz

V tejto časti ste dostali rôzne vety, ktoré mali určitý význam a vy ste mali vybrať možnosť, o akú činnosť sa jedná. Zámerne tam boli použité synonymá, takže bolo nutné mať slovnú zásobu pre pochopenie správneho významu. Celkovo 7 viet / fráz.

3. Počúvanie

Pri tejto časti ste počúvali rozhovory ľudí a následne vybrať správnu možnosť, o čom bol rozhovor, prípadne detaily konverzácie. Odporúčam používať poznámky, písané na PC alebo papier, pretože veľa detailov si človek nezapamätá. Celkovo bolo cca 5 rozhovorov, na odpoveď bolo 20 sekúnd.

4. Hovorenie

Táto časť bola o odpovedaní na otázky, ktoré ste si prečítali. Na každú otázku bola 20 sekúnd príprava a 30 sekúnd ste hovorili. Mali ste napr. odpovedať, či by ste prijali povýšenie, ale museli by ste odísť na pol roka do zahraničia na iný projekt. Bolo 5 otázok.

5. Pochopenie emailovej komunikácie

V tejto časti ste mali pochopiť detaily emailu, ktorí ste si prečítali a následne ste odpovedali na detailné otázky. Niektoré odpovede boli o dokazovaní pravda/nepravda. Spolu 2 emaily.

5. Esej

Veľké finále – napísať krátku esej, približne 1/2 normostrany. Témou esej-e bol Váš názor, či je aktuálny daňový systém spravodlivý, ako by ste ho vy zmenili atď. Dostatok priestoru pre kreativitu, ale aj prípadnú pohromu, ak človek nevie čo má napísať. Len doplním, že daná pracovná pozícia nemá nič spoločná s účtovníctvom, a teda dobre testuje všeobecné vzdelanie človeka – vyznať sa nielen vo svojom obore, ale poznať z každého odboru niečo.

Celý test mal dĺžku cca 80 minút.

Sme si vedomí, že každý test pre cudzí jazyk je odlišný, a čo platí jedného, nemusí u daľšieho. Dôležité je, zachovať si pre tom chladnú hlavu, a nestresovať, pretože to je prvý krok k tomu, aby to dopadlo neslávne. Držíme Vám palce pri každom teste, a veríme že Vám aj tento článok pomohol k tomu, ako sa lepšie pripraviť na pracovný pohovor.

Marek