Z hľadiska úspešného pracovného pohovoru, je kľúčová vlastnosť správna sebaprezentácia. Dôvod, prečo je tejto schopnosti udávaná tak vysoká priorita je, že ukazuje potenciál človeka. Môžete si sami odpovedať na otázku, či by ste chceli vo svojej spoločnosti človeka, ktorí na Vás neurobí na pracovnom pohovore správny dojem.

Vypracovať sa na sebavedomé prezentovanie svojich vlastností, pracovných skúseností a svojej osobnosti všeobecne, vyžaduje značné úsilie. Samozrejme, z hľadiska vrodených vlastností človeka je potrebné počítať s tým, že každý má inú vrodenú schopnosť sebaprezentácie.

Tak ako každá iná schopnosť, aj sebaprezentácia sa dá trénovať a zlepšovať. Jej tréning trvá celý život, a kým sa dostavia požadované prvé výsledky, môže to trvať dlhší čas. To, že človek zlyhá a povie na pohovore niečo nevhodné, netaktné, resp. nemá požadovaný prejav, je len ďalšia lekcia, ako sa zlepšiť. Častým problémom býva práve spätná väzba, pretože z neúspešných pohovor Vám zvyčajne nedajú žiadnu spätnú väzbu. Následne nastupujú domnienky, čo človek urobil zle, a tie dokážu človeka naviesť správnym ale aj nesprávnym smerom v rámci svojej sebaprezentácie

V rámci sebaprezentácie sú dôležité schopnosti ako napr komunikácia (verbálna a neverbálna), sebakritika, prijímanie kritiky od druhých. Sebaprezentáciu tvorí teda súbor rôznych schopností, ktoré v jednom celku dokážu pretransformovať myšlienky k ostatným a vytvoriť tak želaný dojem.

Stretávame sa s tým, že mladí ľudia majú počas sebaprezentácie značný stres. Tento jav je úplne normálny, a je spôsobený viacerými vplyvmi. Zvyčajne je to spôsobené tým, že je to pre človeka úplne nová oblasť a počas vzdelávacieho života sa s tým vôbec nestretol. Príprava do pracovného života počas štúdia je v súčasnej dobe stále veľmi slabá a mladí ľudia sú vystavení nárazovým zmenám, ktoré následne vyvolávajú stresové reakcie.